lactatiekunde

Bíjna iedere moeder kan borstvoeding geven. Goede informatie vergroot de kans van slagen. Je kunt bij ons een borstvoedingscursus volgen en wanneer het voeden niet vanzelf gaat, kan onze lactatiekundige (NVL-geregistreerd) of een lactatiekundige waar wij mee samenwerken je intensiever/langer begeleiden. Wanneer het drinken moelijk is voor de baby door een korte tongriem, kan dit in veel gevallen ook door ons verholpen worden. Indien nodig verwijzen wij door naar een gespecialiseerde tandartsenpraktijk voor behandeling middels lasertechniek.

Borstvoedingscursus

Om je goed voor te kunnen bereiden op de borstvoedingsperiode bieden wij je de mogelijkheid om een cursus te volgen: alleen of samen met je partner (je betaalt slechts 1x het bedrag). De cursus wordt één keer per maand gegeven door Lydia Gambier of Mariëtte Rodenburg in de groepsruimte van Verloskundig Centrum Bommelerwaard. Vanaf 17 juni geven we de cursus ook gewoon weer fysiek op de praktijk en niet meer online! We vragen je een mondkapje te dragen en afstand te houden. Tijdens de cursus mogen de mondkapjes af. Het tarief van de cursus is € 25,00 inclusief koffie/thee en cursusmateriaal. Opgeven liefst per mail, geef aan of je alleen of met je partner komt.

Voor 2021 staan de volgende cursusdata van 19:30-21:30 uur gepland op:

 • 17 juni
 • 22 juli
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december

Prenataal consult

Ook in de zwangerschap kun je tijdens een individueel consult specifieke informatie ontvangen ter voorbereiding op een succesvolle borstvoedingsperiode. Het kan zijn dat je door een eerdere ervaring of door bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld het volgende wilt bespreken:

 • voorkomen van borstontsteking
 • borstoperatie in het verleden
 • borstvoeding en medicijngebruik
 • moeilijke borstvoedingservaring bij een eerder kind

Intake

Een intake kan plaats vinden in de zwangerschap of kort na de bevalling omdat er extra begeleiding nodig is. Tijdens dit consult krijg je advies/begeleiding op maat en wordt een borstvoedingsplan opgesteld.  Mogelijke problemen zijn:

 • moeilijkheden of pijn bij het aanleggen/tijdens het voeden
 • onvoldoende of juist te veel melkproductie
 • onvoldoende groei van je kindje
 • spruw
 • pijnlijke tepels
 • (dreigende) borstontsteking
 • borstweigeren (je kindje wil niet of niet meer aan de borst drinken)

 Postnataal consult

Dit vindt vrijwel altijd bij jou thuis plaats na de bevalling. Er wordt een borstvoedingsplan opgesteld. Na een afgesproken tijdsbestek wordt dit plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 • Je hebt al een intake tijdens de zwangerschap gehad of je bent bevallen bij en begeleid door Verloskundig Centrum Bommelerwaard (dan is je voorgeschiedenis al bekend).
 • Er is een verwijzing naar de lactatiekundige aangevraagd door een andere zorgverlener of je wilt een ‘second opinion’.
 • Je wilt een observatie tijdens een voeding en aansluitend advies (bijvoorbeeld bij aanlegproblemen).

Na een consult krijg je een schriftelijk verslag (via email) van wat is afgesproken. Er volgt altijd een telefonische follow-up.

Telefonisch- of email-consult

Voor eenvoudige vragen of adviezen (zonder dat observatie nodig is), kan er een telefonisch consult of consult via email plaatsvinden. Bij een acuut probleem worden mogelijkheden/oplossingen genoemd en bepalen we samen of een consult aan huis noodzakelijk of gewenst is.

Borstvoeding Compleet Pakket

Wanneer je verzekerd wilt zijn van een optimale ondersteuning bij het geven van borstvoeding, bieden wij je een compleet pakket:

 • prenataal consult
 • borstvoedingscursus
 • postnataal consult
 • in de kraamtijd mailcontact en/of telefonisch contact op verzoek

Kosten lactatiekundige begeleiding

Kijk hier voor alle actuele tarieven voor lactatiekundige begeleiding. Via een aanvullende verzekering heb je vaak recht op een volledige of gedeeltelijke vergoeding van begeleiding door een lactatiekundige. Check de website www.zorgwijzer.nl om te zien of je via jouw verzekering recht hebt op vergoeding. Ook op de website van Vereniging van Lactatiekundigen in Nederland vind je info over vergoeding door de zorgverzekeraar: www.nvlborstvoeding.nl.

Pagina delen
“Iedere geboorte is een boodschap van liefde, een glimlach naar het leven..”
levenswijsheid