prenatale screening

Wanneer je zwanger bent, komen er waarschijnlijk allerlei vragen in je op rondom de gezondheid van je kindje. Natuurlijk hopen jullie op een gezonde baby. We stellen je aan het begin van de zwangerschap de vraag: Willen jullie meer weten over de screening op het down-, edwards- en patausyndroom? Deze syndromen zijn chromosoomafwijkingen waar in de zwangerschap onderzoek naar gedaan kan worden.  Wanneer je meer informatie wilt over deze testen, plannen we daarvoor een counselingsgesprek in, meestal aansluitend aan de termijnecho rond 10 weken. Er zijn twee soorten onderzoek mogelijk.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test), een bloedonderzoek waarbij in jouw bloed erfelijk materiaal van de baby opgespoord kan worden dat onderzocht wordt op chromosoomafwijkingen. 

Combinatietest

De combinatietest is een combinatie van bloedonderzoek bij de moeder en een echo van het kindje waarbij de nekplooi (vochtophoping) van het kindje wordt opgemeten. De combinatietest berekent de kans dat je kindje down-, edwards- of patausyndroom heeft. Bij de berekening wordt de uitslag van het bloedonderzoek, de dikte van de nekplooi, je leeftijd en de zwangerschapsduur gebruikt. 

De verschillen tussen de NIPT en de combiatietest staan in een handig overzicht op een rijtje. Er is ook een Keuzehulp voor het geval je er door alleen gesprek over de testen niet tot een besluit kunt komen. Voor beide testen geldt een eigen bijdrage, kijk hier voor actuele informatie daarover. Wanneer je de NIPT laat uitvoeren, doe je automatisch mee aan de Trident Studie, een wetenschappelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de testen.

De bloedafname voor het onderzoek van de NIPT of combinatietest vindt plaats op de prikposten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) of Diagnostiek voor U (DVU)

Kijk hier voor een folder over de NIPT in het Engels, Pools, Arabisch of Turks.

20 weken echo

Ook het laten maken van de SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) of 20 weken echo hoort bij prenatale screening. Bij deze uitgebreide echo kijkt een echoscopist of je kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Het is dus geen pretecho, maar een uitgebreid medisch onderzoek, daarom stellen wij het op prijs wanneer je geen kleine kinderen meeneemt naar deze afspraak.  Het onderzoek vindt bij voorkeur plaats tussen 18 en 19 weken maar kan tot 22 weken uitgevoerd worden, gewoon bij ons in de praktijk. Je kiest er zelf voor of je dit onderzoek wilt laten uitvoeren of niet. Deze echo wordt wel vergoed door je zorgverzekeraar.

GUO

Wanneer er een aangeboren en/of erfelijke afwijking voorkomt bij jou zelf, je partner of een eerder kindje van jou/jullie of je partner, vindt er soms een nog specifieker onderzoek plaats in het ziekenhuis, de GUO of Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. Soms gaat hier een gesprek met de gynaecoloog of een klinisch geneticus (over de erfelijkheid) aan vooraf. De GUO is het meest uitgebreide echo onderzoek dat mogelijk is en wordt ook uitgevoerd als er een vermoeden bestaat op een afwijking van je kindje n.a.v. eerder onderzoek. Deze echo vindt altijd plaats in het ziekenhuis.

Pagina delen
“Iedere geboorte is een boodschap van liefde, een glimlach naar het leven..”
levenswijsheid